மேற்கோள்கள்

78+ சிந்தனையுடன் மன்னிக்கவும் மன்னிக்கவும்ஆசிரியர் தேர்வு

ஷர்ட்லெஸ் மைக்கேல் ஷானன் டேவிட் போவி அஞ்சலி நிகழ்ச்சியில் இக்கி பாப் செயல்திறனைக் கொன்றார்
ஷர்ட்லெஸ் மைக்கேல் ஷானன் டேவிட் போவி அஞ்சலி நிகழ்ச்சியில் இக்கி பாப் செயல்திறனைக் கொன்றார்
ட்விட்டர் தனது மனதை இழக்கிறது இந்த நமீபிய போட்டியாளர் குயின்ஸ் ரெஜினா ஜார்ஜுக்கு மீண்டும் இணைகிறது
ட்விட்டர் தனது மனதை இழக்கிறது இந்த நமீபிய போட்டியாளர் குயின்ஸ் ரெஜினா ஜார்ஜுக்கு மீண்டும் இணைகிறது
கிறிஸ் எவன்ஸ் சுதந்திர நாளில் கேப்டன் அமெரிக்காவிற்கு 100 வது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
கிறிஸ் எவன்ஸ் சுதந்திர நாளில் கேப்டன் அமெரிக்காவிற்கு 100 வது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
‘ஜெர்சி ஷோர்’ காஸ்ட் மேட் மைக் ‘தி சூழ்நிலை’ சோரெண்டினோ சிறையில் எப்படி பயப்படுகிறார் என்பது குறித்த புதுப்பிப்பை பாலி டி வழங்குகிறது
‘ஜெர்சி ஷோர்’ காஸ்ட் மேட் மைக் ‘தி சூழ்நிலை’ சோரெண்டினோ சிறையில் எப்படி பயப்படுகிறார் என்பது குறித்த புதுப்பிப்பை பாலி டி வழங்குகிறது
ஜெனிபர் லோபஸ் இரட்டையர்கள் எம்மே மற்றும் மேக்ஸ் அவர்களின் 13 வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார்கள், லென்னி கிராவிட்ஸிடமிருந்து கிட்டார் பாடத்தைப் பெறுங்கள்
ஜெனிபர் லோபஸ் இரட்டையர்கள் எம்மே மற்றும் மேக்ஸ் அவர்களின் 13 வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார்கள், லென்னி கிராவிட்ஸிடமிருந்து கிட்டார் பாடத்தைப் பெறுங்கள்